Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur trendq.se (”Sajten” eller “vi”) samlar in, använder och avslöjar din personliga information när du besöker eller gör ett köp från webbplatsen.

Kontakt
Efter att ha granskat denna policy, om du har ytterligare frågor, vill ha mer information om vår sekretesspraxis eller vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på info@trendq.se eller per post med hjälp av uppgifterna nedan:

staffanstorp, åkerhus, 24537 staffanstorp, Sverige

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Läs igenom denna policy noggrant för att förstå hur vi hanterar dina uppgifter.

Insamling av personuppgifter: Vi kan samla in personuppgifter som namn, kontaktinformation och annan information som du frivilligt lämnar till oss när du använder våra tjänster. Det kan inkludera information som du tillhandahåller vid registrering, vid genomförande av transaktioner eller vid kommunikation med oss via e-post eller andra kanaler.

Användning av personuppgifter: Vi använder de insamlade personuppgifterna för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Det kan innebära att vi behandlar dina uppgifter för att hantera beställningar, kommunicera med dig, anpassa din upplevelse eller för att analysera och förbättra vår verksamhet. Vi kan även använda dina uppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke till det.

Dela och vidarebefordra personuppgifter: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för deras marknadsföring utan ditt samtycke. Vi kan emellertid dela dina uppgifter med betrodda samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi strävar efter att använda branschstandarder och bästa praxis för datasäkerhet.

Rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi hanterar. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter, begära begränsning av behandlingen eller begära att få dina uppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss enligt informationen nedan.

Ändringar i integritetspolicyn: Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändring